Sirppi-palvelun käyttöehdot

Viljelytiedot kännykässä

Seuraavassa mainittuja laskutusehtoja koskeva poikkeus:
Sirppi-pilvipalvelun käyttö on kaikille tiloille ilmaista vähintään vuoden ajan.

Sirppi-pilvipalvelua pyritään jatkuvasti kehittämään yhdessä kaikkien käyttäjien kanssa. Tavoitteena on nykyaikainen työkalu, joka haastaa vanhoja toimintatapoja ja antaa selvää lisäarvoa käytännön työhön. Haluamme tehdä tämän yhdessä käyttäjien kanssa, hyvällä mielellä yhdessä sovellusta kehittäen. Haukkuja emme kaipaa, mutta toiveet ovat aina tervetulleita. Keräämme toiveista parhaat ja pyrimme toteuttamaan ne mahdollisuuksien mukaan.

Jotta Sirppi-yhteisön kaikilla jäsenillä olisi mukavaa, huomioi seuraavat käyttöehdot ja niiden rajoitukset. Ja sitten, tervetuloa mukaan!

Termit:

 • Palvelun tuottajalla ja sovelluksen julkaisijalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Nikitec Oy:tä.
 • Pääkäyttäjällä tarkoitetaan käyttäjää, joka perustaa tilan Sirppi-pilvipalveluun eli 1) Luo Sirppi-tunnukset ja 2) Noutaa tilan tiedot maataloushallinnon Vipu-palvelusta. Alikäyttäjällä tarkoitetaan pääkäyttäjän luomaa käyttäjää, joka voi käyttää tilan tietoja pääkäyttäjän määrittelemällä laajuudella.
 • Palvelulla ja Sovelluksella tarkoitetaan Sirppi.fi-osoitteessa toimivaa internetpalvelua ja puhelimessa tai tablet-laitteessa toimivaa Sirppi-mobiilisovellusta.
 • Pilvipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa tiedot tallennetaan “pilveen” palvelimelle niin, että tietoja voidaan haluttaessa käyttää monesta paikasta esim. puhelimella, tablet-laitteella, tietokoneella jne. Näissä ehdoissa pilvipalvelulla saatetaan viitata myös suoraan Sirppi-pilvipalveluun.

Pääkohdat:

 • Pääkäyttäjä on velvollinen maksamaan Sirppi-pilvipalvelun käyttömaksun niiden tilojen osalta, jotka hän on luonut pilvipalveluun.
 • Jos pääkäyttäjä poistaa tilan tiedot palvelusta, veloitus päättyy tietojen poistamishetkeen tai viimeistään kesken olevan veloituskauden loppuun.
 • Käyttömaksu perustuu aikaan ja on perusmuodossaan vuosimaksu.
 • Palvelun tuottaja päättää käyttömaksun vuosittain.
 • Sovelluksen käyttö on kaikille tiloille ilmaista vähintään yhden vuoden ajan *. Tämän jälkeen tila voi päättää, haluaako jatkaa palvelun käyttöä. Käyttöaikaa voi jatkaa joko suosittelemalla sovellusta muille tai maksamalla pienen käyttömaksun, joka käytetään palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen.
 • Sirppi-pilvipalvelua voi käyttää yksi tai usea käyttäjä usealta eri päätelaitteelta.
 • Palvelussa tilatietojen yksilöinti perustuu ns. tila-avaimeen, joka on pääkäyttäjän käyttäjätunnuksen ja tilatunnuksen yhdistelmä. Jos saman tilan tiedot perustetaan jostain syystä palveluun kahdella eri pääkäyttäjän tunnuksella, kyseessä on palvelun ja laskutuksen kannalta kaksi eri tilaa.
 • Palvelun tuottaja ei vastaa mitenkään mistään virheestä, vahingosta, tietojen häviämisestä tai käyttökatkosta tai niiden aiheuttamista suorista tai välillisistä vahingoista.
 • Palvelun käyttö edellyttää Internet-yhteyttä. Palvelun tuottaja ei vastaa yhteyden toimimisesta tai siitä aiheutuvista maksuista.
 • Palvelun käyttäjistä pidetään asiakasrekisteriä mm. käyttötuen ja laskutuksen takia.
 • Tilan pääkäyttäjä voi luoda alikäyttäjiä, antaa heille käyttöoikeuksia ja peruuttaa niitä.
 • Tilan pääkäyttäjä vastaa alikäyttäjien palvelun käytöstä ja sen asianmukaisuudesta.
 • Tilan pääkäyttäjä voi halutessaan lopettaa tietyn tilan Sirppi-palvelun käytön ilmoittamalla siitä Sirpin asiakaspalveluun sähköpostiosoitteella asiakaspalvelu@sirppi.fi. Lopetus tulee voimaan, kun asiakaspalvelu on vastannut lopetusviestiin.
 • Pääkäyttäjä voi halutessaan lopettaa Sirppi-palvelun käytön kokonaan ilmoittamalla siitä Sirpin asiakaspalveluun sähköpostiosoitteella asiakaspalvelu@sirppi.fi. Lopetus tulee voimaan, kun asiakaspalvelu on vastannut lopetusviestiin. Poikkeustilanteissa asia voidaan hoitaa myös muuten todistettavasti ilmoittamalla.
 • Palvelun käytön lopetus ei vapauta pääkäyttäjää maksamasta aiempaa pilvipalvelun käyttöä.
 • Palvelun tuottaja ei ole velvollinen säilyttämään palvelussa olevia tietoja palvelun käytön lopettamisen jälkeen.
 • Palvelun tuottajalla on oikeus kerätä sovelluksen toimintatietoja sovelluksen kehittämistä varten.
 • Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Käyttöehtojen muutostilanteessa käyttäjällä on oikeus halutessaan irtisanoa palvelun käyttö.
 • Palvelun tuottajalla on oikeus siirtää palvelun ja sovelluksen oikeudet muulle taholle käyttöehtojen muuttumatta.
 • Palvelun tuottajalla on oikeus lopettaa palvelu, jos sen ylläpitoa ei katsota tarkoituksenmukaiseksi tai sen ylläpitoon kohdistuu kohtuuttomia vaikeuksia. Mahdollisessa lopetustilanteessa asiasta pyritään informoimaan käyttäjiä hyvissä ajoin.
 • Palvelun käyttämää pilvipalvelualustaa tai palvelinta ylläpitää alihankkija. Palvelun tuottajalla on oikeus vaihtaa pilvipalvelualustaa tai sen sijaintia haluamallaan tavalla.

Kuka tahansa voi luoda itselleen pääkäyttäjän tunnukset rekisteröitymällä Sirppi-palveluun ja noutamalla tilan tiedot maataloushallinnon Vipu-palvelusta. Sirpin tunnusten luonti on maksutonta. Jotta tilan tiedot voi noutaa hallinnolta, tietojen noutajalla pitää olla oikeus käsitellä tilan tietoja.

Sirpin käyttäjätunnus on yleensä käyttäjän sähköpostiosoite. Salasanan voi valita vapaasti.

Sama henkilö voi halutessaan käsitellä Sirppi-pilvipalvelussa pääkäyttäjänä monen maatilan tietoja. Pilvipalvelun käyttö laskutetaan pääkäyttäjältä ja hän on velvollinen maksamaan maksun jokaisen pilvipalveluun perustamansa tilan osalta.

Pääkäyttäjä voi halutessaan kirjautua Sirppi-pilvipalveluun usealla eri laitteella omilla tunnuksillaan. Sovellusta voi käyttää esim. kännykässä, tabletilla ja tietokoneen selaimella. Kaikki laitteet käyttävät samaa pilvipalvelun tietovarastoa ja kaikista laitteista voi muuttaa tietoja samalla tavalla. Voimaan jää pääsääntöisesti viimeinen tietojen muutos.

Pääkäyttäjä voi halutessaan luoda Sirppi-pilvipalvelussa alikäyttäjiä ja määritellä jokaisen alikäyttäjän käyttöoikeuksien laajuuden. Pääkäyttäjä voi muuttaa alikäyttäjän oikeuksia tai lopettaa alikäyttäjän käyttöoikeuden.

Sirppiin tallennetut tiedot tallentuvat pilvipalveluun. Pilvipalvelun ylläpitäjä ei ole velvollinen säilyttämään tietoja, jos pääkäyttäjä lopettaa palvelun käytön. Pääkäyttäjä voi halutessaan lopettaa tietyn tilan tai kaikkien hallitsemiensa tilojen Sirppi-palvelun käytön ilmoittamalla siitä Sirpin asiakaspalveluun sähköpostiosoitteella asiakaspalvelu@sirppi.fi. Lopetus tulee voimaan, kun asiakaspalvelu on vastannut lopetusviestiin. Laskun maksamatta jättäminen maksukehotuksesta huolimatta rinnastetaan palvelun käytön lopettamiseen.

Sirppi-pilvipalvelun tuottaja ei vastaa mitenkään palvelun käytön mahdollisesti aiheuttamista ongelmista, tietojen virheistä, tietojen vioittumisesta tai tietojen häviämisestä. Palvelun tuottajaa vastaan ei voida tällä perusteella esittää minkäänlaisia väitteitä tai korvausvaatimuksia. Palvelu on käytettävissä vain sellaisena kuin se kullakin hetkellä on ja kaikki vastuu on vain ja ainoastaan käyttäjällä. Palvelimen fyysisestä toiminnasta vastaa alihankkija.

* Oikeudet muutoksiin pidätetään

Ihastu itsekin. Lataa Sirppi nyt!